SPARRING

  • Rådgivning om markedsføring.
  • Sparring vedrørende projekter og kommunikation.
  • Udarbejdelse af kommunikationsplan, presse- og markedsføringsstrategi.

Jeg er en god sparringspartner, og mine mange erfaringer fra forskellige job har givet mig
en bred referenceramme og et bredt syn på løsningsmuligheder og problemstillinger.

Da jeg var Freelance Manager for kunstfotograf Ingrid Bugge, fungerede jeg f.eks.
som sparringspartner vedrørende værker, kunstprojekter og i forhold til kommunikationen udadtil.

Som selvstændig freelancer har jeg f.eks. arbejdet for en yogalærer, hvor jeg har fungeret
som sparringspartner angående udseende og ombygning af hjemmeside.